Vergi Hizmetleri

Yasal hükümler, gerçek ve tüzel kişilere bir yanda hak ve menfaatler sağlarken bunun karşılığında mükelleflere belirli ödev ve yükümlülükler getirmektedir. Güncel Group, söz konusu hak-menfaat ve yükümlülük-ödev arasındaki dengenin kamu yararı ihlal edilmeksizin sağlanması ve mevzuata uygun, şeffaf çözüm ve önerilerin üretilmesi amacıyla müşterilerine aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

Vergi Hizmetleri ve Vergi Danışmanlığı

Güncel Group; Vergi Hizmetleri kapsamında iş ortaklarının şirketleri ile ilgili bilgi ve belgeleri titizlikle inceleyerek gerçekleşmesi olası risklere engel olmak amacıyla, şirket yönetiminin gerekli önlemleri ve kararları zamanında alması için her türlü bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu da iş ortaklarımızın olası vergi incelemelerinde doğru ve hesap verebilir konumda olmalarını sağlamaktadır.

Ayrıca şirketlerin önceki muhasebe sistemlerinin ve belgelerinin vergi mevzuatı ile ilgili işleyişlerini incelemekte ve bu inceleme neticesinde şirketlerin mevcut sistemlerinin iyileştirilmesi, kırmızı çizgilerinin belirlenmesinde de hizmet vermektedir.

Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri


Tam Tasdik Hizmetleri


Diğer Tasdik Hizmetleri


KDV ve ÖTV İadesi İşlemleri

Güncel Group; KDV iade taleplerinde deneyimli YMM yöneticileri ve uzmanları ile etkin çözümler sunmakta, raporlama işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır:


Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye


AR-GE Destek İşlemleri

Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri:


Yatırım İndirimi

İş ortaklarımızın yapmayı planladıkları yeni ve ilave yatırımlarında yol haritası oluşturmak ve bu yatırımlarının fizibilite çalışmalarının yapılması, teşvik sistemi konusunda bilgilendirilmeleri söz konusu olmaktadır.

Yapılan yatırımlardan şirketlerine sağlayabilecekleri avantajlar ve yatırımlarının teşvik uygulamaları ile vergi, SSK, yer tahsisi ve faiz indirimleri konusunda hangi teşviklerden faydalanabileceklerinin anlatılması hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.